I. služby pre Vás /záhradná architektúra

        

 

 • Návrh sadovníckych úprav súkromných a verejných objektov zelene v prírodnom štýle
 •  Poradenstvo v oblasti údržby  zelene v exteriéri aj v interiéri
 • Realizácia sadovníckych diel a závlahových systémov
 • Ekozáhrady-prírodné záhrady-permakultúra-permakultúrny dizajn
 • Inventarizácia zelene-dendrologický prieskum-Dokument starostlivosti o dreviny

        Čo s nami absolvujete, a čo od nás dostanete?

 • obhliadku pozemku / lokality
 • zmapovanie súčastného  stavu- budovy, plochy-funkcia, využiteľnosť
 • inventaritácia stromov a krov /počet, zdravotny stav, sadovnícka hodnota, výrub atď/
 • sadovnícky návrh vo variantných riešeniach /štúdia/

A keď sa vypracuje štúdia,tak...

 • štúdia je podkladom na vypracovanie realizačného projektu 
 •  cenová kalkulácia - rozpočet na realizáciu diela
 •  cena za vypracovania štúdie, prípadne realizačného projektu /na základe veľkosti a zložitosti riešenej lokality/

Realizačný projekt ako podrobné spracovanie vybraného návrhu zahŕňa:

 • vytyčovací plan návrhu
 • vysadzovací plan návrhu
 • 3D vizualizácie, video záznam navrhovaného objektu zelene /na požiadanie/
 • súčasťou každého projektu je sprievodná správa. Klient má môžnosť podrobne si preštudovať spracovaný návrh vo viacerých variantách, k dispozícii mu bude  popis navrhovaného sortimentu rastlinného a stavebného materiálu, kalkulácia predpokladaných nákladov , pre konkrétnosť sa prikladá aj obrazová príloha

            Cenu za realizačné práce spracúvame podľa cenníka na oceňovanie a riadenie

 stavebnej výroby CENKROS Plus