Čo ponúkame...

                       Ateliér Arden ponúka služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, kompletnú projektovú a realizačnú činnosť.  Hlavným zameraním ateliéru sú prírodné záhrady, ekozáhradky,  permakultúrny dizajn, jedlé záhrady. Arden spoluvytvára priestor, ktorý nekonkuruje prírode ale ju príjemne dotvára, tým že využíva jej poznatky a potreby. Tvoríme s využitím  modernej architektúry a využívaním najnovšieho ale aj tradičného sortimentu rastlinného a stavebného materiálu. Spoločnou ideou ateliéru a ľudí s ktorými Arden spolupracuje, je skĺbiť požiadavky klienta, individualitu  prostredia, nájsť potenciál miesta a vytvoriť  harmonický prírodne pôsobiaci celok v ktorom si jeho návštevníci nájdu kúsok svojho rajského edénu...

 

Kto sme...

Ing.Michala Poláková, zakladateľka ateliéru Arden. Absolventka  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odbor Záhradná a krajinná architektúra /r.2009/. V roku 2008 absolvovala zahraničnú stáž v českej Republike na Záhradníckej fakulte Mendlovej univerzity v Brne. Záujem o aktívne zúčastnovanie sa  umeleckého a krajinárskeho diania sa premieta aj do  rôznych typov  súťaží a workshopov. Víťazka návrhu detského mobiliáru pre firmu Hags v zastúpení firmy Studio 21 /rok 2009/. Účasť na súťaži mestského  mobiliáru pre Studio 21/ rok 2008/, workshop Participácia s občanmi, workshop Postery a prezentácie, prednáška Permakultura a permakultúrny dizajn , účasť na 14. ročníku seminára Dni záhradnej a krajinárskej tvorby s témou  Rostliny- diagnostický znak oború, 2008-2010 členka Společnosti pro zahradní a krajinárskou tvorbu (szkt) v Čechách. R. 2011 zakladateľ, člen ateliéru Arden.

 

Spolupracujeme s...

KrajArch- Ing. Eva Teplická

Od roku 2007 spolupracuje so spoločnosťou Zahrada pro radost, Brno pôsobiacej v oblasti projekcie a realizácie ekozáhradnej architektúry a permakultúrneho dizajnu.Je členkou Společnosti pro zahradní a krajinárskou tvorbu (szkt). V roku 2009 absolvovala Úplný kurz permakultury a permakulturního designu zaštítený asociáciou Permakultúra CS.Absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra na Záhradníckej fakulte Mendlovej univerzity v Brne.Diplomovú prácu spracovávala na tému Revitalizácie poľnohospodárskej krajiny mikroregiónu Cedron (pdf). Vo svojich  projektoch často využíva princípy permakultúry a permakultúrneho dizajnu.

ViridiArch- Ing. Viera Masárová

Absolventka Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch /2004/, a odboru záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre /2009/. Vo svojej tvorbe sa špecializuje na sadovnícke úpravy. Jej cieľom je vytvoriť príjemné miesto rešpektujúce dané prostredie s využitím štruktúr, farieb rastlín a materiálov. "Pomocou rastlín je možné vytvoriť živé dielo - zelenú architektúru".

Predstava, alebo ako vznikol Arden...

        Arden | ateliér záhradnej architektúry a grafického dizajnu, bol založený v januári 2011. Jeho idea sa rodila už pomerne dlho a formuje sa neustále. Arden vznikol z  myšlienky   ponúknuť  ľuďom predstavu svojho "rajského miesta".

...Eden, Arkádia, rajská záhradka či záhrada lásky alebo ostrov blaženosti – ľudia všetkých kultúr odpradávna túžili po (stratenom) raji.  A práve záhrady boli tým symbolom božského spasenia na  onom svete a súčasne symbolom pozemského šťastia. /Šiller, 2004/ 

 

        Z pôvodneho Edenu sa myšlienka pretavovala v potrebu zanechania v každom kúsku tvorby niečo silne idnividuálne, trochu umenia, ale vo svojej aj praktickej a účelovej podobe. Spojením ART a Eden vznikol Arden.
Umenie reflektuje dobu a filozofiu každého kto tvorí, či je to záhradný architekt umelec, výtvarník.   
Krása je niečo, čo nás bytostne presakuje, a vnáša do nášho života harmóniu, symboliku,  nevyhnutnosť . Architekt necháva svoj vlastný odkaz prostredníctvom tvorby, výpovedná hodnota je originál, nezameniteľný vo svojej podobe a myšlienke.
Snahou ateliéru a ľudí s ktorými Arden spolupracuje, je skĺbiť  kllientské požiadavky, ale aj individualitu  prostredia a tak docieliť komplexnnosť a účelovosť celku.
     Stránka, ktorú ste otvorili obsahuje stručný rozbor našej práce   a odkrýva zámer ateliéru tvoriť moderne a účelovo, k dispozícii máte k nahliadnutiu aktuálne práce z oblasti návrhov rodinných   záhrad, ako aj prác z oblasti grafického dizajnu.

Veríme, že Vás naša práca osloví, a budeme mať možnosť aj osobného stretnutia.

S pozdravom a želaním krásneho dňa
            
 Ing. Michala Poláková